ECS Butla 18 L 203 mm 232 bar Płaszcz

ECS Butla 18 L 203 mm 232 bar Płaszcz 4.5 1 5 2

Twoja ocena została dodana.

Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.

Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.

ocena: 4.5 / 5
Nie oceniłeś jeszcze tego produktu.

Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny

1 588,77 zł
Brutto

ECS Butla 18 L 203 mm 232 bar Płaszcz

Ilość

Id Produktu: 4406

Odniesienie: 20005-16

ECS Butla 18 L 203 mm 232 bar Płaszcz

Instrukcja użytkowania butli powietrznych przeznaczonych do nurkowania
podwodnego dotycząca montowania, podłączania do użytkowania, używania,
konserwacji i okresowych badań (PED 97/23/CE).
- Butla nurkowa podłączana do aparatu oddechowego podlega państwowym regulacjom i standardom
użytkowania, konserwacji i okresowym badaniom obowiązującym w kraju, w jakim jest użytkowana.
Właściciel sprzętu ciśnieniowego odpowiada za jego okresowe badania wykonywane zgodnie z
obowiązującymi regulacjami i standardami w danym kraju. Zaleca się, aby butla nurkowa była
kontrolowana wzrokowo (w środku jak i na zewnątrz) przez kompetentną osobę przynajmniej raz w
roku.
- Montowanie (oznacza zmontowanie kilku elementów sprzętu ciśnieniowego tak, aby tworzyły
zintegrowany i cały aparat oddechowy) musi spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa
przedstawione w Aneksie I dyrektywy PED 97/23/CE.
- Montowanie podlega globalnej procedurze zgodności opisanej w dyrektywie PED 97/23/CE.
- Wyjątkowa dbałość i konserwacja wszystkich elementów podwodnego aparatu oddechowego jest
istotna podczas jego użytkowania w każdych warunkach.
Ważne jest, aby cały sprzęt był dokładnie kontrolowany w kierunku jakichkolwiek uszkodzeń czy wad
przed i po każdym jego użytkowaniu. Wszystkie wady powinny być usunięte przed ponownym
używaniem sprzętu. Nieostrożne manipulowanie przy sprzęcie przy użyciu nieodpowiednich narzędzi
może nie tylko zwiększyć istniejące uszkodzenia ale także sprawić, iż dalsza naprawa uszkodzonych
elementów będzie albo bardzo kosztowna albo wręcz niemożliwa do wykonania.
- Należy obchodzić się z butlami w ostrożny sposób; nie mogą one być upuszczane. Podczas
transportu należy butle zabezpieczyć tak, aby niemożliwe było ich przesuwanie się.
- Konserwacja butli wewnątrz prowadzona jest poprzez utrzymanie wnętrza w suchości. Butla
powinna być napełniania suchym powietrzem (zawartość wody <50mg/m3 dla ciśnienia 200bar i
<35mg/m3 dla ciśnienia wyższego niż 200bar, zgodnie z EN1221). Butla nigdy nie może być zupełnie
pusta gdyż może to doprowadzić do zbierania się w niej wody co z kolei może prowadzić do
zanieczyszczenia butli. Butle powinny być przechowywane najlepiej w pozycji pionowej, w pomieszczeniu chłodnym, suchym oraz z dala od źródeł ciepła.
- Po użytkowaniu, szczególnie w słonych wodach, płaszcz butli powinien zostać wyciągnięty z uprzęży
i stopy butli i następnie umyty w czystej, słodkiej wodzie tak, aby usunąć z niego wszystkie ślady
słonej wody i zanieczyszczenia, zwłaszcza z jakichkolwiek szczelin, i następnie wysuszony. Przed
odłożeniem butli do przechowywania, lub gdy butla została całkowicie rozładowana z powietrza i
istnieje prawdopodobieństwo, że woda morska mogła się przedostać do jej wnętrza, zawór na butli
powinien zostać ściągnięty i butla powinna być dokładnie umyta słodką wodą wewnątrz i na zewnątrz
a następnie dokładnie wysuszona. Taka czynność powinna być wykonywana przez kompetentną osobę. Nigdy nie należy odkręcać lub zdejmować zaworu na butli, która jest pod ciśnieniem. Butli nie wolno przechowywać z zaworem skierowanym w dół. Korozja spowodowana słoną wodą lub innymi zanieczyszczeniami nie powinna być bagatelizowana i jeśli butla nie zostanie dokładnie wyczyszczona po jej użytkowaniu może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia pozostałych części aparatu oddechowego podczas ich przechowywania. Nawet podczas nurkowań w dosyć słodkich wodach może się okazać, iż zawierają one substancje chemiczne lub resztki paliw, które
pomimo tego, iż nie są zauważalne od razu, to mogą rozpocząć proces korozyjny jeśli będą pozostawione na aparacie oddechowym podczas jego przechowywania.
- Farba na butli, malowana sprayem warstwa podkładowa oraz wszystkie akcesoria na butli powinny
być utrzymywane w dobrym stanie. Należy unikać zarysowywania butli. Ani wysoka temperatura ani
procesy chemiczne nie mogą być używane do usuwania starej farby. Korozja powinna być również
usuwana zgodnie ze standardami panującymi w danym kraju (np. BS 5430). Butle mogą być
przemalowane tylko po ich uprzednim przygotowaniu. Butle nie mogą być w żadnym wypadku
modyfikowane. Mogłoby to doprowadzić do poważnego uszkodzenia butli i w rezultacie do wypadku.
W żadnym wypadku nie należy przerabiać gwintów znajdujących się w górnej części butli. Nie należy
używać adapterów ani tulejek. Jeśli butla nie będzie potrzebna przez dłuższy okres czasu, zaleca się
jej oddanie w ręce kompetentnej osoby, która ją rozładuje, zdejmie zawór, usunie olej lub wodę
znajdujące się w jej wnętrzu, wysuszy i z powrotem zamontuje zawór. Butla powinna być następnie
delikatnie naładowana, tak aby w jej wnętrzu znajdowało się dodatnie ciśnienie. Butla, która nie
przeszła pozytywnie kontroli powinna być zostawiona u kompetentnej osoby, która następnie zajmie
się jej zutylizowaniem.
- Ładowanie butli powinno zawsze odbywać się przy użyciu odpowiedniego sprzętu zapewniającego,
iż ładowane powietrze jest wolne od wilgoci, oleju i innych zanieczyszczeń oraz, iż jest odpowiednie
do oddychania. Nigdy nie należy butli powietrznej ładować tlenem lub innym gazem niż powietrze.
Przed rozpoczęciem ładowania butli, osoba odpowiedzialna za pompowanie jest również
odpowiedzialna za sprawdzenie, czy butla odpowiada ustawowym regulacjom. Istotnym jest, aby butla
pompowana była ostrożnie i wolno tak, aby nie doprowadzić do jej zbytniego naładowania lub
przegrzania. Ciśnienie w butli powinno być takie, aby po schłodzeniu butli do temperatury otoczenia
ciśnienie to nie przekroczyło wartości maksymalnych. Maksymalne ciśnienie mierzone w barach i przy
temperaturze otoczenia 15°C jest wytłoczone na butl i. Przeładowywanie butli jest bardzo
niebezpieczne. Każda butla posiada wytłoczony numer seryjny na gwincie znajdującym się na szyjce
butli. Używanie zaworów z innymi gwintami jest zabronione i może być bardzo niebezpieczne.
- Oznaczenie na czaszy butli przedstawione jest w następujący sposób:
 
Strona przednia:
___ 1) D2) ecs3) /____ 4) UT 5)
PS___PT__BAR 6) ___KG7) ___L8)__MM 9)
CE10) 0090 11) ___12) ___/___13)
 
Strona tylna:
_______14)
-__/+___0C 15)
______________16)
 
Objaśnienie:
1. Oznaczenie gwintu
2. Kraj
3. Producent
4. Numer seryjny
5. Znacznik badania ultradźwiękowego
6. Ciśnienie robocze
7. Ciężar własny
8. Pojemność
9. Minimalna grubość ścian
10. Znak zgodności
11. Numer jednostki notyfikowanej
12. Oznaczenie kontrolne
13. Rok produkcji/miesiąc
14. Rodzaj gazu
15. Min. i maksymalna temperatura użytkowania
16. Znak właściciela
20005-16

Specyficzne kody

Brak opinie klientów w tym momencie.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Powiązane produkty ( 16 produktów w tej samej kategorii )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password