Regulamin sklepu
Regulamin sprzedaży internetowej firmy: AQUAMATIC.PL

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-nurkowy.pl prowadzony jest przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Środkowej 5B, NIP 899-130-43-71.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep-nurkowy.pl są przetwarzane przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Środkowej 5B.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep-nurkowy.pl
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie https://sklep-nurkowy.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep-nurkowy.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklep-nurkowy.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz sklepie stacjonarnym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep-nurkowy.pl kierowane przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep-nurkowy.pl lub e-mail: sklep@aquamatic.pl
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep-nurkowy.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD, Inpost.pl  lub Poczta Polska.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 4. Dostawa towaru trwa  od 2 dni do 14 dni,  zwykle całość od momentu zamówienia trwa poniżej 7dni.

 

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
 • Przelew na rachunek bankowy AQUAMATIC.PL Rafał Górecki
 • Kartą kredytową.
 • płatności ON line

  2. W momencie odbioru towaru:
 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu stacjonarnego AQUAMATIC.PL Rafał Górecki
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. AQUAMATIC.PL Rafał Górecki może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.  Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał (wraz z dokumentem zakupu).
 3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. Sprzedawca zwróci konsumentowi oprócz równowartości ceny towaru koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-nurkowy.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa AQUAMATIC.PL Rafał Górecki. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Towar powinien być właściwie i bezpiecznie zapakowany
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku AQUAMATIC.PL Rafał Górecki rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w AQUAMATIC.PL Rafał Górecki.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne;
  2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt AQUAMATIC.PL Rafał Górecki, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 9. Termin rozpatrywania reklamacji złożonej przez klienta -ustosunkowanie się  w ciągu 14dni.

Postanowienia końcowe

 1. AQUAMATIC.PL Rafał Górecki ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep-nurkowy.pl.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego AQUAMATIC.PL Rafał Górecki nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Korzystając z naszych usług (dalej jako „Usługi”), czyli Usług serwisu https://sklep-nurkowy.pl/ powierzają nam Państwo swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzane są także osobom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na poniższe postanowienia.

1.       Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aquamatic.pl z siedzibą , ul Środkowa 5b  53-662 Wrocław , NIP 8991304371 a także podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

Są to nasi Partnerzy, którzy pomagają nam sprawnie prowadzić Sklep, jak na przykład dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w portalu, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają nas w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług doradczych. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne. Wszystkie podmioty, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe funkcjonują na terenie Polski. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych za granicę.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@aquamatic.pl

Z Administratorem można się także skontaktować:

·        Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora

·        Mailowo na adres:[rodo@aquamatic.pl]

2.     Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Podstawową zasadą stosowaną przez Administratora jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Administrator działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe, które przetwarzamy to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z naszego Sklepu jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

·        Założenia konta w Sklepie i wykonania umowy przez Administratora na rzecz Użytkowników (sprzedaż towarów, realizacja sług), w tym także dopasowanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie Konta w Sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia umowy między Użytkownikiem
a Administratorem, z zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak tylko wówczas, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzania danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kryteria przewarzania: dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta
w Sklepie internetowym. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta,
co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy.

·        pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i innych usług Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Cel przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego.

Okres przetwarzania: Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

·        marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- dobrowolna udzielona zgoda

Cel przetwarzania danych: dane osobowe przekazywane w ramach usług marketingowych przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe
i produktowe, informacje o nowościach. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować
z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody. W sytuacji wycofania zgody, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

3.     Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

4.     Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Usług na Państwa rzecz, Państwa dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, firmom badawczym, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, m. in. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez organ stosownego żądania zgodnie
z odpowiednią podstawą prawną.

5.     Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Państwu następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez AQUAMATIC.PL Państwa danych osobowych:

Masz prawo do:

·        Prawo dostępu(art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu
i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

·        Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

·        Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

·        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;

·        Prawo przeniesienia danych(art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

·        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania(art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.

·        Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;

·        Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 ust. 2 RODO) jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem: https://sklep-nurkowy.pl/  lub : rodo@aquamatic.pl

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na : rodo@aquamatic.pl 

6.     Polityka „cookies”

https://sklep-nurkowy.pl/content/polityka-cookies

7.     Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności:

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe należy kierować na adres  rodo@aquamatic.pl

8.     Okres przechowywania pozostałych danych:

Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez Sklep.

Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:

·        dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych
w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów Sklepu

·        realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;

·        zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę Sklepu, klientów i innych osób;

·        statystyki i dokumentacji archiwalnej.

·        Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.

 

Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian bądź aktualizacji w Polityce Prywatności o czym poinformuje udostępniając odpowiednie treści na stronie internetowej.

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password