Regulamin sklepu
Regulamin sprzedaży internetowej firmy: AQUAMATIC.PL

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-nurkowy.pl prowadzony jest przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Środkowej 5B, NIP 899-130-43-71.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep-nurkowy.pl są przetwarzane przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Środkowej 5B.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep-nurkowy.pl
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie https://sklep-nurkowy.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep-nurkowy.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklep-nurkowy.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz sklepie stacjonarnym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep-nurkowy.pl kierowane przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep-nurkowy.pl lub e-mail: sklep@aquamatic.pl
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep-nurkowy.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD, Inpost.pl  lub Poczta Polska.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 4. Dostawa towaru trwa  od 2 dni do 14 dni,  zwykle całość od momentu zamówienia trwa poniżej 7dni.

 

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
 • Przelew na rachunek bankowy AQUAMATIC.PL Rafał Górecki
 • Kartą kredytową.
 • płatności ON line

  2. W momencie odbioru towaru:
 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu stacjonarnego AQUAMATIC.PL Rafał Górecki
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. AQUAMATIC.PL Rafał Górecki może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez AQUAMATIC.PL Rafał Górecki. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.  Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał (wraz z dokumentem zakupu).
 3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. Sprzedawca zwróci konsumentowi oprócz równowartości ceny towaru koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-nurkowy.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa AQUAMATIC.PL Rafał Górecki. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Towar powinien być właściwie i bezpiecznie zapakowany
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku AQUAMATIC.PL Rafał Górecki rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w AQUAMATIC.PL Rafał Górecki.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne;
  2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt AQUAMATIC.PL Rafał Górecki, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 9. Termin rozpatrywania reklamacji złożonej przez klienta -ustosunkowanie się  w ciągu 14dni.

Postanowienia końcowe

 1. AQUAMATIC.PL Rafał Górecki ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep-nurkowy.pl.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego AQUAMATIC.PL Rafał Górecki nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password